Kinderen en therapie

Home   >   Kinderen en therapie

Kinderen en therapie

Kinderen en therapie

Kindertherapie is een therapie die speciaal wordt toegepast bij kinderen en jongeren. De therapie zal in de eerste instantie bestaan uit gesprekken tussen de therapeut en het kind of de jongere. In deze gesprekken kan het kind of de jongere zelf aangeven wat zijn of haar problemen zijn en worden deze problemen samen met de therapeut geanalyseerd. Tijdens een therapie kan er gewerkt worden aan meerdere en verschillende problemen. Elk probleem kent een eigen vervolgtraject. Zo zal een kind dat moeite heeft met het uiten van emoties werken aan de omgang, beheersing en herkenning van emoties, terwijl een kind dat thuis veel problemen heeft de communicatie met zijn of haar ouders hoopt te herstellen.

Het verloop van de therapie

Tijdens de eerste gesprekken tussen het kind of de jongere en de therapeut zal er worden gewerkt aan een vertrouwensband tussen beiden. Op deze manier is het mogelijk voor het kind of de jongere om vrijuit te praten over zijn of haar problemen. Vaak is het fijner om over sommige problemen te praten met een therapeut in plaats van met de ouders, bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding van de ouders. Tijdens de gesprekken analyseert de therapeut het probleem of de problemen, waarna het mogelijk is om een persoonlijk zorgplan op te stellen. In dit zorgplan zullen de plannen voor de behandeling en begeleiding worden omschreven.

Ouders en leerkrachten

Om goede resultaten te bereiken is het belangrijk dat het kind of de jongere goed wordt begeleid door de ouders. De ouders zullen daarom ook intensief betrokken worden bij de behandeling en de begeleiding. Vaak is het nodig om de communicatie tussen de ouders en het kind of de jongere te herstellen of te verbeteren. Wanneer het kind ook op school problemen vertoont of wanneer de problemen zich juist op school voordoen is het belangrijk om de leerkracht te betrekken in de therapie. Op deze manier zal het kind of de jongere zowel thuis als op school goed gesteund worden.

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl