Kindertherapie

Home   >   Kindertherapie

Kindertherapie

Kindertherapie voor kinderen en jongeren

Kindertherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren die last hebben van problemen. Dit kunnen allerlei problemen zijn, zoals het verwerken van een emotioneel conflict, psychosomatische klachten, gedragsproblemen, probleemgewoontes en angsten. Ieder kind ervaart deze problemen op een andere manier, waardoor er voor ieder kind een persoonlijk zorgplan opgesteld zal worden. Het verloop van de therapie zal afhangen van de wensen van het kind en de voortgang. Er zal worden gekeken naar de behoeften van het kind of de jongere en er wordt geholpen bij het zoeken naar oplossingen voor de bestaande problemen. Er zal dus samen met het kind of de jongere gekeken worden naar een oplossing en een passende behandeling.

Verloop van de therapie

Na de eerste gesprekken tussen het kind of de jongere en de therapeut zal er een visie ontstaan van waaruit het probleem of de problemen kunnen worden verklaard. Op basis van deze visie zal blijken welke behandeling het beste geschikt is. Welke oplossing er mogelijk is hangt volledig af van het persoonlijke verhaal van het kind, waarbij het kind zelf als uitgangspunt wordt genomen. Uiteraard zullen ook de ouders betrokken worden in het lokaliseren van het probleem en het uiteindelijke behandelplan, echter staat het kind hierbij op de voorgrond. Ieder kind of iedere jongere zal uiteindelijk een behandeling krijgen die volledig is aangepast aan zijn eigen probleem of problemen.

Problemen of klachten

Het komt veel voor dat een kind moeite heeft met het verwerken van een emotioneel conflict. Voorbeelden van emotionele conflicten zijn bijvoorbeeld een echtscheiding van de ouders of het overlijden van een vriend of een familielid. Een kind kan ook last hebben van psychosomatische klachten, zoals buikpijn of hoofdpijn waar geen medische verklaring voor te vinden is. Ook gedragsproblemen als concentratieproblemen en woedeaanvallen kunnen worden behandeld, evenals probleemgewoontes zoals nagelbijten of tandenknarsen. Ten slotte kan het zijn dat het een kind last heeft van angsten. Voor elk van deze klachten is een behandeling mogelijk. Hoe deze behandeling eruit komt te zien zal blijken na de eerste gesprekken tussen het kind of de jongere en de therapeut.

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl