Kindertherapiepraktijk Gilze Rijen

Home   >   Kindertherapiepraktijk Gilze Rijen

Kindertherapiepraktijk Gilze Rijen

Individuele therapie

Individuele therapie is bedoeld voor kinderen die last hebben van problemen en die dit laten zien in bijvoorbeeld hun gedrag. Een kind kan last hebben van aandachtsproblemen of leerproblemen, het kan gespannen zijn en moeite hebben met slapen, het kind kan teruggetrokken gedrag vertonen of juist dominant gedrag of het kind kan last hebben van vage lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor gevonden kan worden. Door deze kenmerken kan het zijn dat het kind moeite heeft met school en het maken van vrienden. Er kunnen vele oorzaken zijn voor deze problemen. Tijdens de individuele therapie wordt er nagegaan wat deze problemen veroorzaakt en wat de beste methode is om de problemen aan te pakken.

Problemen en klachten

Een kind dat last heeft van een probleem of meerdere problemen kan dit op verschillende manieren uiten. Het probleem of de meerdere problemen kunnen erg divers zijn, waardoor het belangrijk is om goed in gesprek te gaan met het kind. Tijdens deze gesprekken zal een vertrouwensband ontstaan tussen het kind en de therapeut, waardoor het kind vrij kan praten over zijn of haar problemen. Soms is dit thuis lastiger voor het kind, bijvoorbeeld wanneer het moeite heeft met de echtscheiding van de ouders. Problemen kunnen voorkomen op sensorisch, motorisch, emotioneel en sociaal gebied. Na de gesprekken zal blijken wat de behoeften zijn van het kind en kan er een zorgplan opgesteld worden.

Ondersteuning voor de ouders

Tijdens de gesprekken is de eigen inbreng van het kind ontzettend belangrijk. Om een volledig beeld te krijgen van de problemen is contact met de ouders uiteraard erg belangrijk. Er zal contact plaatsvinden tussen de therapeut en de ouders om de voortgang van de therapie te bespreken en de ontwikkelingen die het kind vertoont. Op deze manier leren ook de ouders om op een goede manier om te gaan met het kind en zijn of haar problemen. Het is hierbij belangrijk om de vertrouwensrelatie tussen de ouders en het kind te verbeteren of te versterken, waarbij aandacht wordt besteed aan de onderlinge communicatie.

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl