Kindertherapiepraktijk Goirle

Home   >   Kindertherapiepraktijk Goirle

Kindertherapiepraktijk Goirle

Behandeling en begeleiding

Een kindertherapiepraktijk richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren met verschillende hulpvragen. Kinderen en jongeren hebben bijvoorbeeld last van gedragsproblemen, sociaal emotionele problematiek of een ontwikkelingsachterstand. Naast heb behandelen van kinderen en jongeren met deze problemen kunnen zij ook worden begeleid na traumatische ervaringen. Denk hierbij aan het verlies van een vriend of een familielid of een echtscheiding van de ouders. Een kindertherapiepraktijk houdt zich daarnaast bezig met de behandeling en begeleiding van kinderen of jongeren met autisme spectrum stoornissen. Er worden daarnaast ook trainingen aangeboden voor verschillende doeleinden, zoals sociale vaardigheidstraining of trainingen voor het verbeteren van de weerbaarheid.

Trainingen

De kindertherapiepraktijk biedt naast de behandeling van kinderen en jongeren met gedragsproblemen, sociaal emotionele problematiek of een ontwikkelingsachterstand ook trainingen voor kinderen en jongeren. Deze trainingen kunnen zij nodig hebben om bijvoorbeeld de sociale vaardigheden te verbeteren of om weerbaarder te worden. Hiervoor worden vaardigheidstrainingen gegeven en weerbaarheidstrainingen. De behandelmethoden zijn onder andere psychomotorische therapie, creatieve therapie en speltherapie. Naast deze trainingen kan er ook behandeling van trauma’s plaatsvinden. Deze behandeling wordt ook wel EMDR genoemd. De manier waarop deze trainingen worden toegepast hangt af van de zorgvraag van het kind of de jongere. Zo wordt de training aangepast aan de behoeften en wensen van het kind of de jongere en wordt er voor elk kind persoonlijk een zorgplan opgesteld.

Kosten en vergoeding

De kosten voor de behandeling en training van de verschillende problemen van kinderen en jongeren kunnen door de verzekering vergoed worden. Vaak is dit alleen mogelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering wanneer kosten voor alternatieve geneeswijzen zijn verzekerd. De kosten zullen in deze gevallen vaak geheel of in ieder geval gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het is daarnaast ook mogelijk dat de kosten worden vergoed via het persoonsgebonden budget dat aan te vragen is bij de gemeente. Hoewel de behandelingen en trainingen door de verzekering worden ondergebracht als alternatieve geneeswijzen betekent dit niet dat de behandelingen en trainingen ook daadwerkelijk alternatieve geneeswijzen zijn.

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl