Psychologische hulp aan kinderen

Home   >   Psychologische hulp aan kinderen

Psychologische hulp aan kinderen

Psychologische hulp aan kinderen

Het kan voorkomen dat een kind last heeft van problemen en dat het hierdoor ander gedrag gaat vertonen. Het kan bijvoorbeeld teruggetrokken zijn, moeite hebben met het onderhouden van contacten met vrienden of het gaat slechter presteren op school. Vaak laat dit gedrag zien dat er sprake is van een serieus probleem. Samen met de kinderpsycholoog zal gekeken worden naar dit probleem en zal er in samenwerking met de ouders een behandelplan worden opgesteld. Vaak blijkt dat de problemen een onderling verband hebben, zo kunnen leerproblemen voortkomen uit spanningen binnen het gezin of kunnen lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn voortkomen uit spanning of angsten.

Klachten en problemen

Een kind kan naar een kinderpsycholoog wanneer het last heeft van problemen en het hierdoor wordt gehinderd in het dagelijkse leven. Een kind kan last hebben van een of meerdere angsten, depressiviteit, eetproblemen, lichamelijke klachten, gedragsproblemen, sociale problemen of slaapproblemen. Het kan ook voorkomen dat een kind moeite heeft met het verwerken van een traumatische gebeurtenis. Kinderen die worden gepest kunnen ook terecht bij een kinderpsycholoog. Wanneer een kind last heeft van een of meerdere van deze klachten zal er gekeken worden naar de onderliggende oorzaak. In sommige gevallen worden deze klachten en problemen veroorzaakt door spanningen en stress of door problemen binnen het gezin.

Betrokkenheid ouders

De behandeling zal beginnen met een intakegesprek met de ouders. Zij kunnen hierbij aangeven waar hun kind last van heeft en hoe zij dit merken. Tijdens de behandeling en begeleiding van het kind zullen de ouders echter een grote rol blijven spelen. Vaak is het namelijk zo dat de communicatie tussen de ouders en het kind is verslechterd of dat er geen juiste communicatie plaatsvindt. De kinderpsycholoog zal dat proberen om de communicatie tussen het kind en de ouders te herstellen of te verbeteren. Naast de ouders kan het bijvoorbeeld ook voorkomen dat een leerkracht wordt betrokken bij de behandeling, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een kind dat gepest wordt.

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl