EMDR

Home   >   EMDR

Traumaverwerking / EMDR voor kinderen en volwassenen

Een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis kan diep ingrijpen in het leven van mensen.
Niet iedereen kan deze ervaring op eigen kracht verwerken.

Onze hersenen hebben namelijk een natuurlijk beschermingsmechanisme. Als de gebeurtenis te heftig is om te verwerken wordt het in een "bijna" afgesloten geheugengebied opgeslagen. In het dagelijks leven is het dan of men het is "vergeten". Niets is minder waar. De onaangename herinnering blijven zich dan op de meest onverwachte momenten opdringen onder meer in de vorm van herbelevingen en nachtmerries.

Mensen ontwikkelen vaak onbewust een sterk vermijdingsgedrag: ze gaan alles uit de weg wat hen aan de traumatische ervaring kan herinneren. Andere symptomen die kunnen optreden zijn: verhoogde prikkelbaarheid, concentratie problemen, lusteloosheid, gevoelens van vervreemding, angstaanvallen, schrikachtigheid, je schuldig voelen omdat anderen stierven en jij leeft, moeite hebben anderen te vertrouwen en slapeloosheid. We spreken dan van post traumatische stress stoornis(PTSS).

De koppeling van de oorspronkelijke gebeurtenis en de symptomen is voor de betrokkene overigens zelden duidelijk. Men begrijpt meestal niet waar de klachten vandaan komen.

EMDR

Eye movement Desensitisation and reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie die mensen helpt bij het alsnog verwerken van akelige (traumatische) ervaringen, angsten en gevoelens.

EMDR kan gebruikt worden tegen allerlei psychische klachten zoals:

  • mishandeling
  • verkrachting, misbruik, incest
  • ernstige ongelukken
  • pesterijen
  • enkelvoudige fobieen
  • brand
  • een situatie waarvan je dacht die niet te zullen overleven
  • verlieservaringen

Werking van EMDR

Bij EMDR wordt de traumatische gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en ervaringen die daarbij horen. Tegelijkertijd volgt men een bewegende vinger of voorwerp dat van links naar recht gaat en weer terug. Ook is het mogelijk via de koptelefoon naar tikjes te luisteren die afwisselend links en rechts worden aangeboden.

Er vindt dan informatie verwerking plaats in de hersenen. Hoe dit precies werkt is volgens onderzoekers nog niet helemaal duidelijk. Het kijken naar de vinger of het luisteren naar de tikjes zoals uitgevoed tijdens de EMDR sessie zouden de beide hersen helften dusdanig stimuleren dat de neurale blokkades worden opgeheven waardoor de traumatische herinnering alsnog kan worden verwerkt.

Effecten na een sessie

De pijnlijke herinnering verliest kracht en emotionele lading. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Bijhorende negatieve gevoelens en gedachten zwakken duidlijk af. Herinneringsbeelden kunnen veranderen, waziger of kleiner worden. Minder onprettige aspecten van de gebeurtenis kunnen nu ruimte krijgen.Tijdens twee sessies kan men intensiever met de gebeurtenis bezig zijn of er over dromen. Gedachten en gevoelens die men ervaart kunnen worden opgeschreven en verwerkt worden in de volgende sessie.

Resultaten EMDR

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de clienten geen PTSS meer heeft na een of meerdere sessie. Andere klachten als fobien en angstklachten zijn behoorlijk verminderd en men zal de betreffende situaties beter aankunnen.

EMDR wordt in onze praktijk aan zowel kinderen als volwassen aangeboden.

Bij de behandeling van kinderen worden soms andere technieken toegepast. Ook kunnen ouders betrokken worden bij het aanbieden van EMDR bij jonge kinderen.

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl