Kosten

Home   >   Kosten

Kosten

Sinds januari 2017 hebben wij voor de regio Hart van Brabant een contract gesloten met alle gemeenten die daarbinnen vallen. Dit contract is gesloten met Tilburg.Dit betekent dat indien de toegang een beschikking heeft geregeld of wij zelf een beschikking hebben aangevraagd mbv een door u aangeleverde verwijsbrief van de huisarts, alle kosten worden overgenomen door de gemeente Tilburg of omliggende gemeenten.Mocht u hier geen gebruik van willen of kunnen maken dan zijn er nog andere mogelijkheden zoals het aanvragen van een PGB.
De aanvraag daarvoor verloopt via de gemeente.

 

Het praktijk- en onderaannemer tarief is euro 85.

Via onderaannemerschap werken wij nauw samen met vele andere praktijken in Tilburg en omgeving.

De tarieven zijn (indien van toepassing) incl. BTW.

De betalings voorwaarden van Medicas zijn van toepassing. http://medicas.net/Betalingsvoorwaarden

KvK: 17250022

AGB Code:90-031304 / 90-010245

AGB Code 94-013562/ 94-60337 Klachten regeling: Als Psycho-motorisch therapeut ben ik verbonden aan de NVPMT, FVB, RBCZ en de NVPA en houd ik mij aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving (Wkkgz) die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Daarvoor ben ik aangesloten bij de NIBIG, een organisatie die zorgdraagt voor de klachten en geschillen regeling. Via het RBCZ register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg(TCZ).Voor de procedure van een klacht kunt u informatie vinden op de website van de FVB of de NVPA.

Betalingsvoorwaarden

 1. Bij aanwezigheid van een beschikking worden de kosten verhaald bij de gemeente. Facturen worden aan het einde van iedere maand aan de cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger(s) verstuurd.
 2. De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.
 3. verhindering dient minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak te worden gemeld. Afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.
 4. Gesprekken met derden, die op verzoek van ouders of vertegenwoordigers plaats vinden, worden in rekening gebracht bij de vertegenwoordigers van de cliënt.
 5. Telefonisch overleg wordt doorgaans niet in rekening gebracht.
 6. Bij te late betaling kan ( na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure gestart worden.
 7. De MediCas betalingsvoorwaarden zijn daarbij van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda.
 8. De betalingsverplichting aan Kindertherapie praktijk Tilburg staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoeding mogelijkheden.
 9. Schriftelijke verslaglegging wordt apart in rekening gebracht.
 10. Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaatst vinden, deze zal uiterlijk in de factuur van december worden aangekondigd.
 11. Behandeling uitsluitend op eigen risico.

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl