Kwaliteitsbeoordeling

Home   >   Kwaliteitsbeoordeling

Kindertherapie praktijk Tilburg

Onderzoek naar client tevredenheid en de lange termijn effecten van onze behandelingen.

In 2015 heeft een studente van de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de client tevredenheid en de lange termijn effecten van onze behandelingen.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat onze behandeling door 87% van onze cliënten als zinvol of zeer zinvol werd ervaren.

Verder bleek dat meer dan 81 % van de cliënten in het jaar na afloop van de behandeling zich positief verder heeft ontwikkeld t.a.v. de gestelde doelen. Er was dus geen terugval maar zelfs verdere groei. Binnen de GGZ is dit een zeer hoge en opvallende score.

Van onze cliënten zou 94% Kindertherapie praktijk Tilburg aanraden aan andere hulpzoekende.

Zoals u begrijpt zijn wij zeer trots op deze resultaten.

Ons doel is deze cijfers nog verder aan te scherpen de komende jaren.

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl