Wat is psycho-motorische therapie

Home   >   Wat is psycho-motorische therapie

Psycho-motorische therapie is een vorm van psychologische hulpverlening met als doel te komen tot gedragsverandering en toename van zelfinzicht.

Hoe uw kind zich voelt en gedraagt wordt bepaald door een complexe hoeveelheid van factoren zoals aanleg, ervaringen uit het verleden en invloeden van binnen en buiten het gezin. Bij dit laatste kunt u denken aan de invloed van ouders, broertjes en zusjes, school, clubs, vriendjes etc.

Voor de psycho-motorisch therapeut is het bewegingsgedrag de THERMOMETER van de gemoedstoestand van een kind.

Opvallend bewegingsgedrag kan een dieper liggende emotionele oorzaak hebben. Omgekeerd kan een zwakke, gestoorde of onrijpe motoriek sociale of emotionele problemen veroorzaken.

Psycho-motorische therapie beweegt zich in dit krachtenveld.

Vroegtijdig reageren, kan vaak tot verlichting of opheffen van de klachten leiden en het ontstaan van ernstiger problematiek in de toekomst voorkomen.

De psycho-motorisch therapeut praat niet alleen maar gaat vooral praktisch te werk. Ook verbaal zwakkere kinderen en jongeren kunnen dus goed geholpen worden.

Door middel van het gericht aanbieden van spel- en bewegingssituaties, ontspanningsoefeningen en het voeren van korte gesprekjes wordt uw kind spelenderwijs binnen een veilige sfeer uitgenodigd om te spelen, te bewegen en zich verder te ontwikkelen. Nieuwe positieve en / of correctieve ervaringen stimuleren de verdere ontplooiing van het kind .Er wordt dus niet alleen gesproken over de problemen maar vooral gedaan. Nieuw en adequater gedrag wordt aangeleerd.

Psychomotorische therapie vindt plaats in een kleine gym- of speelzaal en sluit daardoor nauw aan bij de op bewegen ingestelde wereld van een kind. De meeste kinderen komen dan ook met plezier naar de behandeling.

Wanneer er zich problemen voor doen bij uw kind betekent dit niet zelden een forse belasting voor u en uw gezin. Als ouder wordt u dan ook nauw betrokken bij de behandeling. Samen met u wordt gewerkt aan het optimaliseren van de opvoedingssituatie. Indien nodig wordt ook overleg gevoerd met school, de verwijzer of andere instanties om een zo eenduidig en optimaal pedagogisch klimaat te realiseren voor uw kind.

Psychomotorische therapie heeft in de loop der jaren ruimschoots bewezen voor veel kinderen en jongeren de juiste benadering te zijn. Opvallende verbeteringen in gedrag en welbevinden zijn het resultaat.

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE: ZOWEL WOORDEN ALS DADEN

Kindertherapie praktijk Tilburg

Robbert Adriaansens
Grebbe 38
5032 RT Tilburg
T: (013) 468 97 95
E: info@ktpt.nl info@kindertherapiepraktijktilburg.nl